ZWIŃ
Ostatnie realizacje
Aplikacje reklamowe na pojazdach to rozsądna forma reklamy zewnętrznej.  Odgrywa istotną rolę w budowaniu spójnego i dostrzegalnego wizerunku firmy. Za jej stosowaniem przemawia również racjonalność ekonomiczna. Posiadając pojazdy, dysponujemy już powierzchnią reklamową, za którą nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów.  Aplikacje realizowane na bazie folii samoprzylepnych mają właściwości długookresowe, zatem koszt wdrożenia rozkłada się na kilka lat. Atutem tej formy jest mobilność. Pojazdy się przemieszczają, ekspozycja może być zauważona przez nowych obserwatorów na nowych obszarach. Warto jeszcze podkreślić, iż pojazd nie jest urządzeniem reklamowym i prezentowana aplikacja nie będzie podlegała opodatkowaniu wedle nowej ustawy o ochronie krajobrazu. Realizację aplikacji reklamowych na pojazdach, uskutecznimy całościowo, od projektu, poprzez produkcję, do montażu. Dobór materiałów dostosowywany jest do założeń i oczekiwań użytkowników. Długoletnie doświadczenie pozwala nam prawidłowo przewidzieć zachowanie materiałów i określić ich odpowiednią konfigurację.  

Wśród naszych klientów